NAV
curl python go

Introduktion

Velkommen til cvr.dev's HTTP API dokumentation.

Dette dokument beskriver hvordan cvr.dev's API benyttes til at hente CVR-data fra vores servere.

Vi henter og cacher data fra CVR en gang i minuttet, så vi altid kan levere så nøjagtig data som muligt.

Hvis du benytter Postman, kan du med fordel se vores Postman-dokumentation.

Hvis du benyter Go, kan du med fordel benytte vores officielle Go klient.

Hvis du benyter Python, kan du med fordel benytte vores officielle Python klient.

Autentificering

For at benytte vores API skal du have en cvr.dev-konto og oprette en API key på hjemmesiden.

Du skal indsætte din personlige API key i Authorization-headeren i samtlige HTTP requests, som vist her:

Authorization: din-api-key

curl "https://api.cvr.dev/api/test/apikey" \
 -H "Authorization: din-api-key"
import cvr

client = cvr.Client(api_key='din-api-key')
client.test_api_key()
package main

import (
  "fmt"

  "github.com/cvr-dev/cvr.dev-go"
)

func main() {
  c := cvr.NewClient("din-api-key")

  err := c.TestAPIKey()
  if err != nil {
    fmt.Printf("Failed to authorize: %s", err)
    return
  }
  fmt.Printf("Your API key is a-ok!")
}

Husk at erstatte din-api-key med din personlige API key.

Du kan teste, om du har indsat din API key korrekt ved at benytte endpointet GET https://api.cvr.dev/api/test/apikey.

Rå CVR-data

Endpoints i denne sektion findes under https://api.cvr.dev/api/cvr stien og returnerer data nøjagtig som vi har fået den fra CVR, uden nogen form for datavalidering fra vores side.

Virksomheder

import cvr

client = cvr.Client(api_key='din-api-key')

for virksomhed in client.cvr.virksomheder(cvr_numre=[10103940]):
  print('Virksomhed', virksomhed.metadata.nyeste_navn.navn, virksomhed.cvr_nummer)
package main

import (
  "fmt"

  "github.com/cvr-dev/cvr.dev-go"
)

func main() {
  c := cvr.NewClient("din-api-key")

  virksomheder, err := c.CVRVirksomhederByCVRNumre(10103940)
  if err != nil {
    fmt.Printf("Failed to retrieve virksomhed:", err)
  return
  }
  for _, v := range virksomheder {
    fmt.Printf("Virksomhed: %s (%d)\n", v.VirksomhedMetadata.NyesteNavn.Navn, v.CVRNummer)
  }
}
curl "https://api.cvr.dev/api/cvr/virksomhed?cvr_nummer=10103940" \
 -H "Authorization: din-api-key"

Ovenstående kommando returnerer data i følgende format (eksempel for CVR-nummer 10103940):

Virksomhed Statsministeriet, Departementet 10103940
Virksomhed: Statsministeriet, Departementet (10103940)
[
 {
  "aarsbeskaeftigelse": [
   {
    "aar": 1997,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "antalInklusivEjere": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_100_199",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_100_199",
    "intervalKodeAntalInklusivEjere": null,
    "sidstOpdateret": "1999-10-17T04:51:58.000Z"
   }
  ],
  "attributter": [],
  "beliggenhedsadresse": [
   {
    "adresseId": null,
    "bogstavFra": null,
    "bogstavTil": null,
    "bynavn": null,
    "conavn": null,
    "etage": null,
    "fritekst": null,
    "husnummerFra": 11,
    "husnummerTil": null,
    "kommune": {
     "kommuneKode": 101,
     "kommuneNavn": "KØBENHAVN",
     "periode": {
      "gyldigFra": "2007-01-01",
      "gyldigTil": null
     },
     "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00+01:00"
    },
    "landekode": "DK",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "2020-03-25"
    },
    "postboks": null,
    "postdistrikt": "København K",
    "postnummer": 1218,
    "sidedoer": null,
    "sidstOpdateret": "2020-03-26T20:30:07.000+01:00",
    "sidstValideret": null,
    "vejkode": 5620,
    "vejnavn": "Prins Jørgens Gård"
   }
  ],
  "bibranche1": [],
  "bibranche2": [],
  "bibranche3": [],
  "binavne": [],
  "brancheAnsvarskode": 75,
  "cvrNummer": 10103940,
  "dataAdgang": 0,
  "deltagerRelation": [],
  "elektroniskPost": [],
  "enhedsNummer": 4000804039,
  "enhedstype": "VIRKSOMHED",
  "fejlBeskrivelse": null,
  "fejlRegistreret": false,
  "fejlVedIndlaesning": false,
  "fusioner": [],
  "hjemmeside": [],
  "hovedbranche": [
   {
    "branchekode": "751100",
    "branchetekst": "Generelle offentlige tjenester",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "2007-12-31"
    },
    "sidstOpdateret": "2013-11-22T22:19:29+01:00"
   }
  ],
  "kvartalsbeskaeftigelse": [
   {
    "aar": 1999,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_100_199",
    "intervalKodeAntalAnsatte": null,
    "kvartal": 1,
    "sidstOpdateret": "1999-10-16T17:56:33.000Z"
   }
  ],
  "livsforloeb": [
   {
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "1999-10-16T19:49:47+02:00"
   }
  ],
  "maanedsbeskaeftigelse": [
   {
    "aar": 2015,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "maaned": 1,
    "sidstOpdateret": "2015-04-01T20:02:04.000Z"
   }
  ],
  "naermesteFremtidigeDato": null,
  "navne": [
   {
    "navn": "STATSMINISTERIET",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "2000-12-31"
    },
    "sidstOpdateret": "2013-11-22T22:09:56+01:00"
   }
  ],
  "obligatoriskEmail": [],
  "penheder": [
   {
    "pNummer": 1005285310,
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "1992-12-31"
    },
    "sidstOpdateret": "1914-01-01T00:00:00.000+01:00"
   }
  ],
  "postadresse": [],
  "regNummer": [],
  "reklamebeskyttet": false,
  "samtId": 114,
  "sekundaertTelefaxNummer": [],
  "sekundaertTelefonNummer": [],
  "sidstIndlaest": "2020-10-13T15:18:21.647+02:00",
  "sidstOpdateret": "2020-03-27T20:30:04+01:00",
  "spaltninger": [],
  "status": [],
  "telefaxNummer": [
   {
    "hemmelig": false,
    "kontaktoplysning": "33111665",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2000-01-23",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2000-04-01T14:08:10+02:00"
   }
  ],
  "telefonNummer": [
   {
    "hemmelig": false,
    "kontaktoplysning": "33923300",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2000-01-23",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2000-04-01T14:08:10+02:00"
   }
  ],
  "virkningsAktoer": "PO",
  "virksomhedMetadata": {
   "antalPenheder": 2,
   "nyesteAarsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2018,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "antalInklusivEjere": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalInklusivEjere": null,
    "sidstOpdateret": "2019-10-18T21:52:11.000+02:00"
   },
   "nyesteBeliggenhedsadresse": {
    "adresseId": "2b7a2d3b-a294-47f8-9bf6-62516c4a60a8",
    "bogstavFra": null,
    "bogstavTil": null,
    "bynavn": null,
    "conavn": null,
    "etage": null,
    "fritekst": null,
    "husnummerFra": 11,
    "husnummerTil": null,
    "kommune": {
     "kommuneKode": 101,
     "kommuneNavn": "KØBENHAVN",
     "periode": {
      "gyldigFra": "2007-01-01",
      "gyldigTil": null
     },
     "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00.000+01:00"
    },
    "landekode": "DK",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2020-03-27",
     "gyldigTil": null
    },
    "postboks": null,
    "postdistrikt": "København K",
    "postnummer": 1218,
    "sidedoer": null,
    "sidstOpdateret": "2020-03-27T20:30:04.000+01:00",
    "sidstValideret": "2017-10-07T04:07:58.897+02:00",
    "vejkode": 5620,
    "vejnavn": "Prins Jørgens Gård"
   },
   "nyesteBibranche1": null,
   "nyesteBibranche2": null,
   "nyesteBibranche3": null,
   "nyesteBinavne": [],
   "nyesteErstMaanedsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2020,
    "antalAarsvaerk": 84,
    "antalAnsatte": 91,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "maaned": 7,
    "sidstOpdateret": "2020-09-22T02:50:40.000+02:00"
   },
   "nyesteHovedbranche": {
    "branchekode": "841100",
    "branchetekst": "Generelle offentlige tjenester",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2008-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2007-12-27T22:38:02.000+01:00"
   },
   "nyesteKontaktoplysninger": [
    "33923300",
    "33111665"
   ],
   "nyesteKvartalsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2019,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "kvartal": 3,
    "sidstOpdateret": "2020-01-02T20:31:32.000+01:00"
   },
   "nyesteMaanedsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2019,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "maaned": 9,
    "sidstOpdateret": "2019-11-27T01:49:56.000+01:00"
   },
   "nyesteNavn": {
    "navn": "Statsministeriet, Departementet",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2001-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2001-02-02T09:02:20.000+01:00"
   },
   "nyesteStatus": null,
   "nyesteVirksomhedsform": {
    "ansvarligDataleverandoer": "DST",
    "kortBeskrivelse": "STA",
    "langBeskrivelse": "Statslig administrativ enhed",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2013-11-22T21:57:52.000+01:00",
    "virksomhedsformkode": 230
   },
   "sammensatStatus": "Aktiv",
   "stiftelsesDato": "1914-01-01",
   "virkningsDato": "1914-01-01"
  },
  "virksomhedsstatus": []
 }
]

Dette endpoint returnerer alt data om en virksomhed, som den er i CVR. Dette dataformat er bestemt af Virk, ikke af cvr.dev.

HTTP Request

GET https://api.cvr.dev/api/cvr/virksomhed

Query Parameters

Benyttes begge query parametre samtidig, vil kun cvr_nummer blive brugt.

Parameter Default Beskrivelse
cvr_nummer tom CVR-nummer på virksomheden du ønsker at slå op
navn tom Navn på virksomheden du ønsker at slå op

Produktionsenheder

import cvr

client = cvr.Client(api_key='din-api-key')

for penhed in client.cvr.produktionsenheder(p_numre=[1004862579]):
  print('Produktionsenhed', penhed.metadata.nyeste_navn.navn, penhed.p_nummer)
package main

import (
  "fmt"

  "github.com/cvr-dev/cvr.dev-go"
)

func main() {
  c := cvr.NewClient("din-api-key")

  produktionsenheder, err := c.CVRProduktionsenhederByPNumre(1004862579)
  if err != nil {
    fmt.Printf("Failed to retrieve produktionsenhed: %s", err)
  return
  }
  for _, p := range produktionsenheder {
    fmt.Printf("Produktionsenhed: %s (%d)\n", p.Metadata.NyesteNavn.Navn, p.PNummer)
  }
}
curl "https://api.cvr.dev/api/cvr/produktionsenhed?p_nummer=1004862579" \
 -H "Authorization: din-api-key"

Ovenstående kommando returnerer data i følgende format (eksempel for p-nummer 1004862579):

Produktionsenhed STATSMINISTERIET MARIENBORG 1004862579
Produktionsenhed: STATSMINISTERIET MARIENBORG (1004862579)
[
  {
    "aarsbeskaeftigelse": [
      {
        "aar": 1998,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_5_9",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_5_9",
        "sidstOpdateret": "2000-06-28T15:47:35.000Z"
      },
      {
        "aar": 1999,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2001-07-24T16:14:57.000Z"
      },
      {
        "aar": 2000,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_5_9",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_5_9",
        "sidstOpdateret": "2002-06-04T16:09:35.000Z"
      },
      {
        "aar": 2001,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_5_9",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_5_9",
        "sidstOpdateret": "2003-05-19T16:19:01.000Z"
      },
      {
        "aar": 2002,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2004-06-25T16:36:28.000Z"
      },
      {
        "aar": 2003,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2005-12-02T16:37:39.000Z"
      },
      {
        "aar": 2004,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2006-05-18T15:50:49.000Z"
      },
      {
        "aar": 2005,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2007-07-18T11:55:15.000Z"
      },
      {
        "aar": 2006,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2008-10-03T10:55:23.000Z"
      },
      {
        "aar": 2007,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2009-09-08T10:58:30.000Z"
      },
      {
        "aar": 2008,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2010-09-23T10:51:52.000Z"
      },
      {
        "aar": 2011,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2013-07-18T11:27:11.000Z"
      },
      {
        "aar": 2012,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2015-09-18T23:42:00.216Z"
      },
      {
        "aar": 2013,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:45.197Z"
      },
      {
        "aar": 2014,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:56.024Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2017-06-15T15:54:43.386Z"
      }
    ],
    "attributter": [],
    "beliggenhedsadresse": [
      {
        "adresseId": "0a3f50a6-5af2-32b8-e044-0003ba298018",
        "bogstavFra": null,
        "bogstavTil": null,
        "bynavn": null,
        "conavn": null,
        "etage": null,
        "fritekst": null,
        "husnummerFra": 410,
        "husnummerTil": null,
        "kommune": {
          "kommuneKode": 173,
          "kommuneNavn": "LYNGBY-TAARBÆK",
          "periode": {
            "gyldigFra": "2007-01-01",
            "gyldigTil": null
          },
          "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00.000+01:00"
        },
        "landekode": "DK",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "postboks": null,
        "postdistrikt": "Kgs.Lyngby",
        "postnummer": 2800,
        "sidedoer": null,
        "sidstOpdateret": "2013-11-22T23:26:49.000+01:00",
        "sidstValideret": "2017-09-09T07:17:20.502+02:00",
        "vejkode": 614,
        "vejnavn": "Nybrovej"
      }
    ],
    "bibranche1": [],
    "bibranche2": [],
    "bibranche3": [],
    "brancheAnsvarskode": null,
    "dataAdgang": 0,
    "deltagerRelation": [],
    "elektroniskPost": [],
    "enhedsNummer": 4003167232,
    "enhedstype": "PRODUKTIONSENHED",
    "erstMaanedsbeskaeftigelse": [],
    "fejlBeskrivelse": null,
    "fejlRegistreret": false,
    "fejlVedIndlaesning": false,
    "hovedbranche": [
      {
        "branchekode": "751400",
        "branchetekst": "Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": "2007-12-31"
        },
        "sidstOpdateret": "2013-11-22T23:05:42.000+01:00"
      },
      {
        "branchekode": "811000",
        "branchetekst": "Kombinerede serviceydelser",
        "periode": {
          "gyldigFra": "2008-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2007-12-28T12:30:49.000+01:00"
      }
    ],
    "kvartalsbeskaeftigelse": [
      {
        "aar": 2014,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 3,
        "sidstOpdateret": "2015-09-18T23:42:02.560Z"
      },
      {
        "aar": 2014,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 4,
        "sidstOpdateret": "2015-09-18T23:42:04.737Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 1,
        "sidstOpdateret": "2016-05-07T07:02:07.621Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 2,
        "sidstOpdateret": "2016-05-07T07:02:10.169Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 3,
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:50.177Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_0_0",
        "kvartal": 4,
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:52.937Z"
      }
    ],
    "livsforloeb": [
      {
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "1999-10-17T00:00:00.000+02:00"
      }
    ],
    "naermesteFremtidigeDato": null,
    "navne": [
      {
        "navn": "STATSMINISTERIET MARIENBORG",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2015-03-12T18:02:58.000+01:00"
      }
    ],
    "pNummer": 1004862579,
    "postadresse": [],
    "produktionsEnhedMetadata": {
      "nyesteAarsbeskaeftigelse": {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2017-06-15T17:54:43.386+02:00"
      },
      "nyesteBeliggenhedsadresse": {
        "adresseId": "0a3f50a6-5af2-32b8-e044-0003ba298018",
        "bogstavFra": null,
        "bogstavTil": null,
        "bynavn": null,
        "conavn": null,
        "etage": null,
        "fritekst": null,
        "husnummerFra": 410,
        "husnummerTil": null,
        "kommune": {
          "kommuneKode": 173,
          "kommuneNavn": "LYNGBY-TAARBÆK",
          "periode": {
            "gyldigFra": "2007-01-01",
            "gyldigTil": null
          },
          "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00.000+01:00"
        },
        "landekode": "DK",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "postboks": null,
        "postdistrikt": "Kgs.Lyngby",
        "postnummer": 2800,
        "sidedoer": null,
        "sidstOpdateret": "2013-11-22T23:26:49.000+01:00",
        "sidstValideret": "2017-09-09T07:17:20.502+02:00",
        "vejkode": 614,
        "vejnavn": "Nybrovej"
      },
      "nyesteBibranche1": null,
      "nyesteBibranche2": null,
      "nyesteBibranche3": null,
      "nyesteCvrNummerRelation": 10103940,
      "nyesteErstMaanedsbeskaeftigelse": null,
      "nyesteHovedbranche": {
        "branchekode": "811000",
        "branchetekst": "Kombinerede serviceydelser",
        "periode": {
          "gyldigFra": "2008-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2007-12-28T12:30:49.000+01:00"
      },
      "nyesteKontaktoplysninger": [],
      "nyesteKvartalsbeskaeftigelse": {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_0_0",
        "kvartal": 4,
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T14:15:52.937+01:00"
      },
      "nyesteNavn": {
        "navn": "STATSMINISTERIET MARIENBORG",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2015-03-12T18:02:58.000+01:00"
      },
      "sammensatStatus": "Aktiv"
    },
    "reklamebeskyttet": false,
    "samtId": 13,
    "sidstIndlaest": "2020-11-16T01:54:16.752+01:00",
    "sidstOpdateret": "2015-03-12T18:02:58.000+01:00",
    "telefaxNummer": [],
    "telefonNummer": [],
    "virkningsAktoer": "PO",
    "virksomhedsrelation": [
      {
        "cvrNummer": 10103940,
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "1999-10-17T00:00:00.000+02:00"
      }
    ]
  }
]

Dette endpoint returnerer alt data om en produktionsenhed, som den er i CVR. Dette dataformat er bestemt af Virk, ikke af cvr.dev.

HTTP Request

GET https://api.cvr.dev/api/cvr/produktionsenhed

Query parametre

Benyttes begge query parametre samtidig, vil kun p_nummer blive brugt.

Parameter Default Beskrivelse
p_nummer tom P-nummer på produktionsenheden du ønsker at slå op
adresse tom Adresse på virksomheden du ønsker at slå op