Hop til hovedindhold

cvr.dev API dokumentation (1.0)

Introduktion

Velkommen til cvr.dev's HTTP API dokumentation.

Dette dokument beskriver, hvordan cvr.dev's API benyttes til at hente CVR-data fra vores servere. Vi henter og cacher data fra Virks CVR-database en gang i minuttet, så vi altid kan levere så nøjagtig data som muligt.

Udover at være beskrevet på denne sige, er vores API også beskrevet i OpenAPI 3.0 format og som Postman-dokumentation.

Vi tilbyder også officielle API biblioteker i både Python og Go.

For at benytte vores API skal du have en cvr.dev-konto med et aktivt abonnement, som du kan prøve gratis de første 30 dage.

Reklamebeskyttelse

Alle brugere skal, når de laver en konto, tilkendegive at de har til hensigt at følge loven om reklamebeskyttelse. Det er ulovligt at lave reklamehenvendelser til virksomheder, der er reklamebeskyttet i CVR.

Læs mere her: https://datacvr.virk.dk/artikel/vilkaar-og-betingelser#accordion-5-button

Autentificering

For at benytte vores API skal du have en cvr.dev-konto og oprette en API key på hjemmesiden.

Dine API keys er personlige og skal sendes med i alle requests. Din API key skal sættes i Authorization-headeren, som vist her:

Authorization: din-api-key

Du kan teste, om du medsender din API key korrekt, ved at benytte vores Test API key endpoint

Test API key

Dette endpoint lader dig teste om du medsender din API key korrekt. Dette endpoint tæller ikke med i dit månedlige forbrug.

Dine API keys er personlige og skal sendes med i alle requests. Din API key skal sættes i Authorization-headeren, som vist her:

Authorization: din-api-key

Authorizations:
APIKey

Responses

Response samples

Content type
application/json
{
  • "user_id": "a169451c-8525-4352-b8ca-070dd449a1a5"
}

Rå CVR-data

Disse endpoints returnerer rå CVR-data, som den kommer fra Virk. Dataformaterne i disse endpoints er derfor bestemt af Virk, ikke af cvr.dev.

Udover eksemplerne på returdata givet ude i højre side, er der en uddybende beskrivelse af data for hvert endpoint ved den grønne 200-kode under Responses i hvert endpoint.

Data om Produktionsenheder

Dette endpoint returnerer alt data om en produktionsenhed, som den er i CVR. Dette dataformat er bestemt af Virk, ikke af cvr.dev.

Data

Bemærk feltet produktionsEnhedMetadata, der indeholder en simplificeret opsummering af resten af data. Det er meget ofte denne information, man ønsker at benytte.

Query parametre

OBS: Sendes begge query parametre samtidig, vil kun p_nummer blive brugt.

Authorizations:
APIKey
query Parameters
p_nummer
string
Example: p_nummer=1004862579

P-nummer på produktionsenheden, der søges efter

adresse
string
Example: adresse=Nybrovej 410 2800

Adresse på produktionsenheden, der søges efter

Responses

Response samples

Content type
application/json
[
  • {
    }
]

Data om Virksomheder

Dette endpoint returnerer alt data om en virksomhed, som den er i CVR. Dette dataformat er bestemt af Virk, ikke af cvr.dev.

Data

Bemærk feltet virksomhedMetadata, der indeholder en simplificeret opsummering af resten af data. Det er meget ofte denne information, man ønsker at benytte.

Query parametre

OBS: Sendes begge query parametre samtidig, vil kun cvr_nummer blive brugt.

Authorizations:
APIKey
query Parameters
cvr_nummer
string
Example: cvr_nummer=10103940

CVR-nummer på virksomheden, der søges efter

navn
string
Example: navn=Statsministeriet, Departementet

Navn på virksomheden, der søges efter

Responses

Response samples

Content type
application/json
[
  • {
    }
]