NAV
shell

Introduktion

Velkommen til cvr.dev's HTTP API dokumentation.

Dette dokument beskriver hvordan cvr.dev's API benyttes til at hente CVR-data fra vores servere.

Vi henter og cacher data fra CVR en gang i minuttet, så vi altid kan levere så nøjagtig data som muligt.

Hvis du benytter Postman, kan du med fordel se vores Postman-dokumentation.

Hvis du benyter Go, kan du med fordel benytte vores officielle Go klient.

Autentificering

For at benytte vores API skal du have en cvr.dev-konto og oprette en API key på hjemmesiden.

Du skal indsætte din personlige API key i Authorization-headeren i samtlige HTTP requests, som vist her:

Authorization: din-api-key

curl "https://api.cvr.dev/api/test/apikey" \
 -H "Authorization: din-api-key"

Husk at erstatte din-api-key med din personlige API key.

Du kan teste, om du har indsat din API key korrekt ved at benytte endpointet GET https://api.cvr.dev/api/test/apikey.

Rå CVR-data

Endpoints i denne sektion findes under https://api.cvr.dev/api/cvr stien og returnerer data nøjagtig som vi har fået den fra CVR, uden nogen form for datavalidering fra vores side.

Virksomheder

curl "https://api.cvr.dev/api/cvr/virksomhed?cvr_nummer=10103940" \
 -H "Authorization: din-api-key"

Ovenstående kommando returnerer data i følgende format (eksempel for CVR-nummer 10103940):

[
 {
  "aarsbeskaeftigelse": [
   {
    "aar": 1997,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "antalInklusivEjere": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_100_199",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_100_199",
    "intervalKodeAntalInklusivEjere": null,
    "sidstOpdateret": "1999-10-17T04:51:58.000Z"
   }
  ],
  "attributter": [],
  "beliggenhedsadresse": [
   {
    "adresseId": null,
    "bogstavFra": null,
    "bogstavTil": null,
    "bynavn": null,
    "conavn": null,
    "etage": null,
    "fritekst": null,
    "husnummerFra": 11,
    "husnummerTil": null,
    "kommune": {
     "kommuneKode": 101,
     "kommuneNavn": "KØBENHAVN",
     "periode": {
      "gyldigFra": "2007-01-01",
      "gyldigTil": null
     },
     "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00+01:00"
    },
    "landekode": "DK",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "2020-03-25"
    },
    "postboks": null,
    "postdistrikt": "København K",
    "postnummer": 1218,
    "sidedoer": null,
    "sidstOpdateret": "2020-03-26T20:30:07.000+01:00",
    "sidstValideret": null,
    "vejkode": 5620,
    "vejnavn": "Prins Jørgens Gård"
   }
  ],
  "bibranche1": [],
  "bibranche2": [],
  "bibranche3": [],
  "binavne": [],
  "brancheAnsvarskode": 75,
  "cvrNummer": 10103940,
  "dataAdgang": 0,
  "deltagerRelation": [],
  "elektroniskPost": [],
  "enhedsNummer": 4000804039,
  "enhedstype": "VIRKSOMHED",
  "fejlBeskrivelse": null,
  "fejlRegistreret": false,
  "fejlVedIndlaesning": false,
  "fusioner": [],
  "hjemmeside": [],
  "hovedbranche": [
   {
    "branchekode": "751100",
    "branchetekst": "Generelle offentlige tjenester",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "2007-12-31"
    },
    "sidstOpdateret": "2013-11-22T22:19:29+01:00"
   }
  ],
  "kvartalsbeskaeftigelse": [
   {
    "aar": 1999,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_100_199",
    "intervalKodeAntalAnsatte": null,
    "kvartal": 1,
    "sidstOpdateret": "1999-10-16T17:56:33.000Z"
   }
  ],
  "livsforloeb": [
   {
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "1999-10-16T19:49:47+02:00"
   }
  ],
  "maanedsbeskaeftigelse": [
   {
    "aar": 2015,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "maaned": 1,
    "sidstOpdateret": "2015-04-01T20:02:04.000Z"
   }
  ],
  "naermesteFremtidigeDato": null,
  "navne": [
   {
    "navn": "STATSMINISTERIET",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "2000-12-31"
    },
    "sidstOpdateret": "2013-11-22T22:09:56+01:00"
   }
  ],
  "obligatoriskEmail": [],
  "penheder": [
   {
    "pNummer": 1005285310,
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": "1992-12-31"
    },
    "sidstOpdateret": "1914-01-01T00:00:00.000+01:00"
   }
  ],
  "postadresse": [],
  "regNummer": [],
  "reklamebeskyttet": false,
  "samtId": 114,
  "sekundaertTelefaxNummer": [],
  "sekundaertTelefonNummer": [],
  "sidstIndlaest": "2020-10-13T15:18:21.647+02:00",
  "sidstOpdateret": "2020-03-27T20:30:04+01:00",
  "spaltninger": [],
  "status": [],
  "telefaxNummer": [
   {
    "hemmelig": false,
    "kontaktoplysning": "33111665",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2000-01-23",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2000-04-01T14:08:10+02:00"
   }
  ],
  "telefonNummer": [
   {
    "hemmelig": false,
    "kontaktoplysning": "33923300",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2000-01-23",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2000-04-01T14:08:10+02:00"
   }
  ],
  "virkningsAktoer": "PO",
  "virksomhedMetadata": {
   "antalPenheder": 2,
   "nyesteAarsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2018,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "antalInklusivEjere": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalInklusivEjere": null,
    "sidstOpdateret": "2019-10-18T21:52:11.000+02:00"
   },
   "nyesteBeliggenhedsadresse": {
    "adresseId": "2b7a2d3b-a294-47f8-9bf6-62516c4a60a8",
    "bogstavFra": null,
    "bogstavTil": null,
    "bynavn": null,
    "conavn": null,
    "etage": null,
    "fritekst": null,
    "husnummerFra": 11,
    "husnummerTil": null,
    "kommune": {
     "kommuneKode": 101,
     "kommuneNavn": "KØBENHAVN",
     "periode": {
      "gyldigFra": "2007-01-01",
      "gyldigTil": null
     },
     "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00.000+01:00"
    },
    "landekode": "DK",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2020-03-27",
     "gyldigTil": null
    },
    "postboks": null,
    "postdistrikt": "København K",
    "postnummer": 1218,
    "sidedoer": null,
    "sidstOpdateret": "2020-03-27T20:30:04.000+01:00",
    "sidstValideret": "2017-10-07T04:07:58.897+02:00",
    "vejkode": 5620,
    "vejnavn": "Prins Jørgens Gård"
   },
   "nyesteBibranche1": null,
   "nyesteBibranche2": null,
   "nyesteBibranche3": null,
   "nyesteBinavne": [],
   "nyesteErstMaanedsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2020,
    "antalAarsvaerk": 84,
    "antalAnsatte": 91,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "maaned": 7,
    "sidstOpdateret": "2020-09-22T02:50:40.000+02:00"
   },
   "nyesteHovedbranche": {
    "branchekode": "841100",
    "branchetekst": "Generelle offentlige tjenester",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2008-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2007-12-27T22:38:02.000+01:00"
   },
   "nyesteKontaktoplysninger": [
    "33923300",
    "33111665"
   ],
   "nyesteKvartalsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2019,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "kvartal": 3,
    "sidstOpdateret": "2020-01-02T20:31:32.000+01:00"
   },
   "nyesteMaanedsbeskaeftigelse": {
    "aar": 2019,
    "antalAarsvaerk": null,
    "antalAnsatte": null,
    "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_50_99",
    "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_50_99",
    "maaned": 9,
    "sidstOpdateret": "2019-11-27T01:49:56.000+01:00"
   },
   "nyesteNavn": {
    "navn": "Statsministeriet, Departementet",
    "periode": {
     "gyldigFra": "2001-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2001-02-02T09:02:20.000+01:00"
   },
   "nyesteStatus": null,
   "nyesteVirksomhedsform": {
    "ansvarligDataleverandoer": "DST",
    "kortBeskrivelse": "STA",
    "langBeskrivelse": "Statslig administrativ enhed",
    "periode": {
     "gyldigFra": "1914-01-01",
     "gyldigTil": null
    },
    "sidstOpdateret": "2013-11-22T21:57:52.000+01:00",
    "virksomhedsformkode": 230
   },
   "sammensatStatus": "Aktiv",
   "stiftelsesDato": "1914-01-01",
   "virkningsDato": "1914-01-01"
  },
  "virksomhedsstatus": []
 }
]

Dette endpoint returnerer alt data om en virksomhed, som den er i CVR. Dette dataformat er bestemt af Virk, ikke af cvr.dev.

HTTP Request

GET https://api.cvr.dev/api/cvr/virksomhed

Query Parameters

Benyttes begge query parametre samtidig, vil kun cvr_nummer blive brugt.

Parameter Default Beskrivelse
cvr_nummer tom CVR-nummer på virksomheden du ønsker at slå op
navn tom Navn på virksomheden du ønsker at slå op

Produktionsenheder

curl "https://api.cvr.dev/api/cvr/produktionsenhed?p_nummer=1004862579" \
 -H "Authorization: din-api-key"

Ovenstående kommando returnerer data i følgende format (eksempel for p-nummer 1004862579):

[
  {
    "aarsbeskaeftigelse": [
      {
        "aar": 1998,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_5_9",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_5_9",
        "sidstOpdateret": "2000-06-28T15:47:35.000Z"
      },
      {
        "aar": 1999,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2001-07-24T16:14:57.000Z"
      },
      {
        "aar": 2000,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_5_9",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_5_9",
        "sidstOpdateret": "2002-06-04T16:09:35.000Z"
      },
      {
        "aar": 2001,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_5_9",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_5_9",
        "sidstOpdateret": "2003-05-19T16:19:01.000Z"
      },
      {
        "aar": 2002,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2004-06-25T16:36:28.000Z"
      },
      {
        "aar": 2003,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2005-12-02T16:37:39.000Z"
      },
      {
        "aar": 2004,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2006-05-18T15:50:49.000Z"
      },
      {
        "aar": 2005,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2007-07-18T11:55:15.000Z"
      },
      {
        "aar": 2006,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2008-10-03T10:55:23.000Z"
      },
      {
        "aar": 2007,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2009-09-08T10:58:30.000Z"
      },
      {
        "aar": 2008,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2010-09-23T10:51:52.000Z"
      },
      {
        "aar": 2011,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2013-07-18T11:27:11.000Z"
      },
      {
        "aar": 2012,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2015-09-18T23:42:00.216Z"
      },
      {
        "aar": 2013,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:45.197Z"
      },
      {
        "aar": 2014,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:56.024Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2017-06-15T15:54:43.386Z"
      }
    ],
    "attributter": [],
    "beliggenhedsadresse": [
      {
        "adresseId": "0a3f50a6-5af2-32b8-e044-0003ba298018",
        "bogstavFra": null,
        "bogstavTil": null,
        "bynavn": null,
        "conavn": null,
        "etage": null,
        "fritekst": null,
        "husnummerFra": 410,
        "husnummerTil": null,
        "kommune": {
          "kommuneKode": 173,
          "kommuneNavn": "LYNGBY-TAARBÆK",
          "periode": {
            "gyldigFra": "2007-01-01",
            "gyldigTil": null
          },
          "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00.000+01:00"
        },
        "landekode": "DK",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "postboks": null,
        "postdistrikt": "Kgs.Lyngby",
        "postnummer": 2800,
        "sidedoer": null,
        "sidstOpdateret": "2013-11-22T23:26:49.000+01:00",
        "sidstValideret": "2017-09-09T07:17:20.502+02:00",
        "vejkode": 614,
        "vejnavn": "Nybrovej"
      }
    ],
    "bibranche1": [],
    "bibranche2": [],
    "bibranche3": [],
    "brancheAnsvarskode": null,
    "dataAdgang": 0,
    "deltagerRelation": [],
    "elektroniskPost": [],
    "enhedsNummer": 4003167232,
    "enhedstype": "PRODUKTIONSENHED",
    "erstMaanedsbeskaeftigelse": [],
    "fejlBeskrivelse": null,
    "fejlRegistreret": false,
    "fejlVedIndlaesning": false,
    "hovedbranche": [
      {
        "branchekode": "751400",
        "branchetekst": "Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": "2007-12-31"
        },
        "sidstOpdateret": "2013-11-22T23:05:42.000+01:00"
      },
      {
        "branchekode": "811000",
        "branchetekst": "Kombinerede serviceydelser",
        "periode": {
          "gyldigFra": "2008-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2007-12-28T12:30:49.000+01:00"
      }
    ],
    "kvartalsbeskaeftigelse": [
      {
        "aar": 2014,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 3,
        "sidstOpdateret": "2015-09-18T23:42:02.560Z"
      },
      {
        "aar": 2014,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 4,
        "sidstOpdateret": "2015-09-18T23:42:04.737Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 1,
        "sidstOpdateret": "2016-05-07T07:02:07.621Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 2,
        "sidstOpdateret": "2016-05-07T07:02:10.169Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "kvartal": 3,
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:50.177Z"
      },
      {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_0_0",
        "kvartal": 4,
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T13:15:52.937Z"
      }
    ],
    "livsforloeb": [
      {
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "1999-10-17T00:00:00.000+02:00"
      }
    ],
    "naermesteFremtidigeDato": null,
    "navne": [
      {
        "navn": "STATSMINISTERIET MARIENBORG",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2015-03-12T18:02:58.000+01:00"
      }
    ],
    "pNummer": 1004862579,
    "postadresse": [],
    "produktionsEnhedMetadata": {
      "nyesteAarsbeskaeftigelse": {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "antalInklusivEjere": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_2_4",
        "intervalKodeAntalInklusivEjere": "ANTAL_2_4",
        "sidstOpdateret": "2017-06-15T17:54:43.386+02:00"
      },
      "nyesteBeliggenhedsadresse": {
        "adresseId": "0a3f50a6-5af2-32b8-e044-0003ba298018",
        "bogstavFra": null,
        "bogstavTil": null,
        "bynavn": null,
        "conavn": null,
        "etage": null,
        "fritekst": null,
        "husnummerFra": 410,
        "husnummerTil": null,
        "kommune": {
          "kommuneKode": 173,
          "kommuneNavn": "LYNGBY-TAARBÆK",
          "periode": {
            "gyldigFra": "2007-01-01",
            "gyldigTil": null
          },
          "sidstOpdateret": "2006-11-13T00:00:00.000+01:00"
        },
        "landekode": "DK",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "postboks": null,
        "postdistrikt": "Kgs.Lyngby",
        "postnummer": 2800,
        "sidedoer": null,
        "sidstOpdateret": "2013-11-22T23:26:49.000+01:00",
        "sidstValideret": "2017-09-09T07:17:20.502+02:00",
        "vejkode": 614,
        "vejnavn": "Nybrovej"
      },
      "nyesteBibranche1": null,
      "nyesteBibranche2": null,
      "nyesteBibranche3": null,
      "nyesteCvrNummerRelation": 10103940,
      "nyesteErstMaanedsbeskaeftigelse": null,
      "nyesteHovedbranche": {
        "branchekode": "811000",
        "branchetekst": "Kombinerede serviceydelser",
        "periode": {
          "gyldigFra": "2008-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2007-12-28T12:30:49.000+01:00"
      },
      "nyesteKontaktoplysninger": [],
      "nyesteKvartalsbeskaeftigelse": {
        "aar": 2015,
        "antalAarsvaerk": null,
        "antalAnsatte": null,
        "intervalKodeAntalAarsvaerk": "ANTAL_1_1",
        "intervalKodeAntalAnsatte": "ANTAL_0_0",
        "kvartal": 4,
        "sidstOpdateret": "2016-12-15T14:15:52.937+01:00"
      },
      "nyesteNavn": {
        "navn": "STATSMINISTERIET MARIENBORG",
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "2015-03-12T18:02:58.000+01:00"
      },
      "sammensatStatus": "Aktiv"
    },
    "reklamebeskyttet": false,
    "samtId": 13,
    "sidstIndlaest": "2020-11-16T01:54:16.752+01:00",
    "sidstOpdateret": "2015-03-12T18:02:58.000+01:00",
    "telefaxNummer": [],
    "telefonNummer": [],
    "virkningsAktoer": "PO",
    "virksomhedsrelation": [
      {
        "cvrNummer": 10103940,
        "periode": {
          "gyldigFra": "1998-01-01",
          "gyldigTil": null
        },
        "sidstOpdateret": "1999-10-17T00:00:00.000+02:00"
      }
    ]
  }
]

Dette endpoint returnerer alt data om en produktionsenhed, som den er i CVR. Dette dataformat er bestemt af Virk, ikke af cvr.dev.

HTTP Request

GET https://api.cvr.dev/api/cvr/produktionsenhed

Query parametre

Benyttes begge query parametre samtidig, vil kun p_nummer blive brugt.

Parameter Default Beskrivelse
p_nummer tom P-nummer på produktionsenheden du ønsker at slå op
adresse tom Adresse på virksomheden du ønsker at slå op